Nr: 88 din: 01 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru acordarea unui mandat special d-lui primar Mîrzac Iancu Valentin
să reprezinte U.A.T. a comunei Coloneşti, judeţul Bacău în AGA Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, precum şi în vederea exercitării votului în numele şi pentru U.A.T. al comunei Coloneşti, judeţul Bacău în aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul

Print Friendly, PDF & Email