Nr: 96 din: 01 Decembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2019 de benficiari ai
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările şi completările
ulterioare

Print Friendly, PDF & Email