Nr: 98 din: 01 Octombrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind inchirierea prin licitatie publica a aunor spaţii şi suprafete de teren, apartinand
domeniului public si privat, aflate in proprietatea comunei Coioneşti, judetul Bacau