Nr: 10 din: 06 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R ENr. 10 din 06.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018