Nr: 10 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025