Nr: 11 din: 06 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL


HOTĂRÂRE Nr. 11 din 06.02.2020privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău”