Nr: 12 din: 07 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea si completarea HCL nr. 88 din 08.12.2021 privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2022 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările și completările ulterioare