Nr: 12 din: 25 Martie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021