Nr: 15 din: 07 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local și al unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din comuna Colonești, județul Bacău sesiunea ianuarie – aprilie 2022