Nr: 15 din: 14 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 15 din 14.02.2020 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna ianuarie 2020