Nr: 16 din: 14 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 16 din 14.02.2020 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023