Nr: 17 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 17 din 16.03.2020 pentru acordarea voucherelor de vacanțǎ conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată

Print Friendly, PDF & Email