Nr: 19 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 19 din 16.03.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a
suprafeței de 0,5 ha teren forestier situat pe amplasamentul U.P. III, u.a 84%, punct ,,Danu”, Ocolul Silvic Zeletin, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform Deciziei civilă nr. 279/A/25.10.2018