Nr: 20 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 20 din 16.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS