Nr: 21 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 21 din 31.03.2020
privind aprobarea infiintarii unor posturi, a organigramei și a statului de funcții in afara organigramei U.AT. comunei Colonești, judetul Bacau pentru implementarea Proiectului ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vîrstnice dependente” în comuna Colonești, Judetul Bacau