Nr: 23 din: 15 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 15.03.2023 privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafață de 750 mp situat în extravilanul comunei Colonești, județul Bacău, identificat cu carte funciară nr. 60365, nr. cadastral 60365 în vederea realizării obiectivului de investiție: „Înființare sistem de alimentare cu apă, comuna Colonesti, județul Bacău”