Nr: 27 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T A R A R E
Nr. 27 din 31.03.2020
privind aprobarea funcțiilor publice, a funcțiilor contractuale, a Statului de funcţii și a Organigramei din cadrul comunei Colonești, județul Bacău