Nr: 28 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE
Nr. 28 din 31.03.2020
privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău conform HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Print Friendly, PDF & Email