Nr: 28 din: 27 Aprilie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea datelor tehnice pentru bunul imobil aflat în domeniul public al comunei