Nr: 3 din: 26 Ianuarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați
reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții„MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTI,COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”