Nr: 34 din: 26 Mai 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE
Nr. 34 din 26.05.2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

Print Friendly, PDF & Email