Nr: 36 din: 27 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 36 din 27.04.2023 privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău, conform Legii nr.103/2023 privind aprobarea OUG nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr.69/2023 referitoare la obiectiile de neconstituționalitate ridicate raportat la aceasta,