Nr: 37 din: 27 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 37 din 27.04.2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Colonești, județul Bacău care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei