Nr: 50 din: 13 Iulie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin CompaniaNaţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vedereaexecutării obiectivului de investiţii “Construire și dotare
cămin cultural în sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”