Nr: 6 din: 18 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL