Nr: 61 din: 27 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 61 din 27.08.2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

Print Friendly, PDF & Email