Nr: 64 din: 27 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 64 din 27.08.2020
de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

Print Friendly, PDF & Email