Nr: 70 din: 14 Noiembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 70 din 14.11.2022
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii Scolii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu”, comuna Colonești, județul Bacău