Nr: 71 din: 23 Septembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău”