Nr: 75 din: 14 Noiembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr.75 din 14.11.2022
privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Colonești a unor imobile situate în extravilan(drumuri de exploatare, DE nr.2005 DE nr. 489 ) pe proprietar comuna Colonești, județul Bacău –domeniul public.