Nr: 79 din: 07 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 79 din 07.12.2022
privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2023 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările și completările ulterioare