Nr: 88 din: 19 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 88 din 19.12.2022
privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023