Nr: 9 din: 06 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 9 din 06.02.2020 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna decembrie 2019