Nr: 91 din: 20 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 91 din 19.12.2022
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA STRĂZILOR SPRIA DE SUS, STEJARULUI ȘI CONSTRUIRE POD NOU PE STRADA STEJARULUI DIN COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului