Hotărâre

Nr: 95 din: 01-Octombrie-2019
privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 94 din: 01-Octombrie-2019
privind aprobarea serviciului de salubrizare -deszăpezire, îndepărtarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ precum şi aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare -deszăpezire al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 74 din: 01-Iulie-2019
privind aprobarea funcţiilor publice, a funcţiilor contractuale, a Statului de funcţii şi a Organigramei din cadrul comunei Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 73 din: 01-Iulie-2019
privind aprobarea execnţiei trimestrului II pe anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 72 din: 01-Iulie-2019
privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 71 din: 01-Iulie-2019
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 70 din: 01-Iulie-2019
privind aprobarea finanţării de Ia bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COLONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 69 din: 01-Iulie-2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiţii„Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Coloneşti, judeţul Bacău"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 68 din: 01-Iulie-2019
privind aprobarea realizării investiţiei de instalare
a sistemului de supraveghere la efracţie pentru Şcoala Călini şi Şcoala Spria, comuna Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 67 din: 01-Iulie-2019
Privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Ad unarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salnbrizare, Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 13 din 69
Rezultate 682
1 11 12 13 14 15 69
Go to Top