Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T18:42:43+02:00


  Hotărâre

  Nr: 44 din: 01 August 2011
  Hotarare privind defalcarea compartimentului stare civila si protectie sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 43 din: 01 Iulie 2011
  Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau”.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 42 din: 01 Iulie 2011
  Hotarare privind aprobarea executiei pe trimestrul II al anului 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 41 din: 01 Iulie 2011
  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 40 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind aprobarea ,,Registrului local al spatiilor verzi din cadrul comunei Colonesti.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 39 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Colonesti judetul Bacau pentru perioada mai 2011 – iunie 2011 precum si completarea diferentei pentru luna aprilie.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 38 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind numirea comisiei pentru primirea de echipament militar, precum si la identificarea si nominalizarea persoanelor din comuna Colonesti Judetul Bacau care sa beneficieze de echipamentul ce va fi predat de catre UM 02290 Hemeius judetul Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind aprobarea planului de evacuare in situatii de urgenta.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 36 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind aprobarea planurilor anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionării situatiilor de urgenta

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 01 Iunie 2011
  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 33 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea predarii prin protocol a obiectivului de investiţii “Canalizare şi epurare ape uzate în localitatea Colonsti din comuna Colonesti, judeţul Bacau” si a terenurilor aferente acestora, situate în comuna Colonesti, judeţul Bacau, din patrimoniul public al UAT Colonesti în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiţii, in cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 32 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea predarii prin protocol a obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatii Colonesti din comuna Colonesti, judetul Bacau” si a terenurilor aferente acestora, situate în comuna Colonesti, judetul Bacau, din patrimoniul public al UAT Colonesti în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe durata realizarii obiectivului de investitii, in cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea contractului de asociere intre Consiliul Local si SC Energopark SRL.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea dreptului de utilizare, modificare si modernizare de catre SC Energopark SRL a unor drumuri de pe raza comunei.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea asocierii in vederea realizarii proiectului grup local pentru gestionarea durabila a fondului piscicol.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delagare prin concesionare a serviciului de depozitare si tratare a deseurilor

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 26 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind instrumentarea proiectului modernizarea drumurilor agricole de exploatatie.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului social Centru de zi pentru copii din satul Satu Nou

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind implicarea Consiliului Local In proiectul de modernizare a caminului cultural

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunel a caminului cultural, in vederea modernizarii.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 21 din: 01 Aprilie 2011
  Hotarare privind delimitarea zonelor de impozitare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 01 Aprilie 2011
  Hotarare privind aprobarea predarii prin protocol catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a drumurilor locale care se vor moderniza si a terenului aferent acestora

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizare drumuri locale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de salubritate

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind stabilirea cotizatiei anuale catre ADIB.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind numirea domnului Vanau Vasile Cristinel, responsabil cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea contractului de acces si utilizare a drumurilor comunale de catre SC Energopark SRL.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind dreptul de acces si utilizare a drumurilor comunale de catre SC EnergoparK SRL.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 11 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea decontarii navetei pe lunile ianuarie si februarie 2011 a cadrelor didactice navetiste din Comuna Colonesti, Judetul Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de 'Delegare prin concesiune a serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau'- 31 localitati din judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aderarea Comunei Colonesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetului Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea Regulamentului si Programului de Gospodarire a Comunei Colonesti pentru anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea criteriilor ce se au in vedere la stabilirea limitelor minime ale veniturilor obtinute de solicitantii de ajutor social.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 01 Februarie 2011
  Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2011 de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 01 Februarie 2011
  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Colonesti pe anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 01 Ianuarie 2011
  Hotarare privind stabilirea unor taxe locale pe anul 2011 (taxa oficiere casatorie, taxa divort)

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 01 Ianuarie 2011
  Hotarare privind aprobabrea reorganizarii activitatilor, a statului de functii, si organigrama din cadrul 'Centrului de Servicii pentru Copil si Familie', comuna Colonesti

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 01 Ianuarie 2011
  Hotarare privind infiintarea Politiei Locale Colonesti judetul Bacau si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale in comuna Colonesti judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 54 din: 01 Decembrie 2010
  Hotarare privind aprobarea si taxelor locale pentru anul 2011 si a unor taxe speciale.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 13 din 13
Go to Top