Hotărâre

Nr: 8 din: 26-Februarie-2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de distribuție gaze natural în comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 26-Ianuarie-2021
privind elaborarea ,,Monografiei Comunei Colonești, județul Bacău,, și aprobarea componenței ,,Grupului de inițiativă pentru realizarea Monografiei comunei Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 18-Ianuarie-2021
de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 18-Ianuarie-2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 18-Ianuarie-2021
privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Colonești, județul Bacău a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat
al UAT Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 18-Ianuarie-2021
privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 18-Ianuarie-2021
privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2021-2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 1 din: 18-Ianuarie-2021
privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 99 din: 29-Decembrie-2020
de asigurare a finanțării de la bugetul local cu sumele din bugetul local aferente costurilor pentru verificare a PTH plus sumele documentațiilor pentru obiectivul de investiții ,,REAUTORIZAREA PROIECT AFLAT ÎN EXECUȚIE PENTRU CLĂDIREA CU DESTINAȚIA DISPENSAR SI FARMACIE - LOCALITATEA COLONESTI, COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 98 din: 29-Decembrie-2020
privind reducerea cu 50% de la plata taxei speciale de salubritate pentru anul 2021
a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu” Colonești județul Bacău și scutirea de la plata taxei speciale de salubritate a unor categorii de persoane din comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 2 din 69
Rezultate 682
Go to Top