Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T18:42:43+02:00


  Hotărâre

  Nr: 22 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 22 din 31.03.2020
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna februarie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 21 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 21 din 31.03.2020
  privind aprobarea infiintarii unor posturi, a organigramei și a statului de funcții in afara organigramei U.AT. comunei Colonești, judetul Bacau pentru implementarea Proiectului ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vîrstnice dependente” în comuna Colonești, Judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 20 din 16.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 19 din 16.03.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a
  suprafeței de 0,5 ha teren forestier situat pe amplasamentul U.P. III, u.a 84%, punct ,,Danu”, Ocolul Silvic Zeletin, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform Deciziei civilă nr. 279/A/25.10.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 18 din 16.03.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 17 din 16.03.2020 pentru acordarea voucherelor de vacanțǎ conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 14 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 16 din 14.02.2020 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 14 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 15 din 14.02.2020 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna ianuarie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 06 Februarie 2020
  HOTĂRÂRE Nr. 14 din 06.02.2020 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 06 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 13 din 06.02.2020 privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 06 Februarie 2020

  HOTĂRÂRE Nr.12 din 06.02.2020 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 11 din: 06 Februarie 2020

  HOTĂRÂRE Nr. 11 din 06.02.2020privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 06 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R ENr. 10 din 06.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 06 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 9 din 06.02.2020 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna decembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău ȋncepând cu data de 01.01.2020, conform HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 22 Ianuarie 2020
  De asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești , județul Bacău”


  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Colonești, județul Bacău a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat
  al UAT Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2020-2021

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 08 Ianuarie 2020
  Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 08 Ianuarie 2020
  Privind utilizarea definitivă din excedentul bugetului local, - sursa A, a deficitului secţiunii de dezvoltare și/sau funcționare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 106 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 şi Strategia Achiziţiilor Publice a comunei Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 105 din: 01 Noiembrie 2019
  privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95 din 24.10.2019
  privind înfiinţarea, organigrama şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Colonesti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 104 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna octombrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 103 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
  pentru anul 2020 şi a unor taxe speciale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 102 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea depunerii proiectului de solicitare a finantarii în cadrul programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice
  dependente " derulat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza prevederilor
  H.G. nr 427/2018, pe o perioadă de 11 Iuni, dar nu mai târziu de data de 30.11.2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 101 din: 01 Noiembrie 2019
  pentru aprobarea finanţării ridicării topografice necesare întocmirii documentaţiei în vederea reconstituirii dreptului de proprietate domnului Iancu Gheorghe

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 100 din: 01 Octombrie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna septembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 99 din: 01 Octombrie 2019
  privind modificarea, completarea şi actualizarea regulamentului de organizare si ' functionare a serviciului social furnizat la domiciliu ,,Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 98 din: 01 Octombrie 2019
  privind inchirierea prin licitatie publica a aunor spaţii şi suprafete de teren, apartinand
  domeniului public si privat, aflate in proprietatea comunei Coioneşti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 97 din: 01 Octombrie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
  judeţul Bacău pe anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 96 din: 01 Octombrie 2019
  privind aprobarea execuţiei trimestrului III pe anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 95 din: 01 Octombrie 2019
  privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 94 din: 01 Octombrie 2019
  privind aprobarea serviciului de salubrizare -deszăpezire, îndepărtarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ precum şi aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare -deszăpezire al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 74 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea funcţiilor publice, a funcţiilor contractuale, a Statului de funcţii şi a Organigramei din cadrul comunei Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 73 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea execnţiei trimestrului II pe anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 72 din: 01 Iulie 2019
  privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 71 din: 01 Iulie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
  Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 70 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea finanţării de Ia bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COLONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 69 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiţii„Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Coloneşti, judeţul Bacău"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 68 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea realizării investiţiei de instalare
  a sistemului de supraveghere la efracţie pentru Şcoala Călini şi Şcoala Spria, comuna Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 67 din: 01 Iulie 2019
  Privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Ad unarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salnbrizare, Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 66 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea realizării investiţiei investiţiei a grnpnlni sanitar Ia Şcoala Primară din sat Satu Nou, comuna Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 65 din: 01 Iulie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna iunie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 64 din: 01 Iulie 2019
  pentru completarea HCL nr. 58 din 12.06.2019 al comunei Coloneşti, judeţul Bacău prin care se ia act de demisia consilierului local NICUŢĂ ION si vacantarea mandatului de consilier local

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 63 din: 01 Iulie 2019
  privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea unei locuinte în conditiile Legii nr. 15 din 2003, familiei Bour Nelica şi Ogeag Ionel din comuna Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 62 din: 01 Iulie 2019
  privind încheierea de contracte pentru consultanţă juridică, asistenţă juridică precum şi reprezentare cu cabinet de avocat Păsat Teodor

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 61 din: 01 Iunie 2019
  privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 60 din: 01 Iunie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
  judeţul Bacău pe anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Go to Top