Hotărâre

Nr: 97 din: 29-Decembrie-2020
privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 96 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții,,Amenajare grup sanitar la Școala Primară, sat Satu Nou,comuna Colonești, judetul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 95 din: 17-Decembrie-2020
privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
In comuna Colonesti , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 94 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție public pe anul 2021, comuna Colonești
Județul Bacău și Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021,
comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 93 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Statutului comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 91 din: 17-Decembrie-2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 90 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea execuţiei trimestrului IV pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 89 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate de persoanele sancţionate contravenţional şi condamnate in vederea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 88 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2021 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările și completările ulterioare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 87 din: 17-Decembrie-2020
privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2021
în comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 69
Rezultate 682
1 2 3 4 5 69
Go to Top