Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 62 din: 27-August-2020
Nr. 62 din 27.08.2020
privind aprobarea salarizării d-lui Cristea Florin functionar public in cadrul Compartimentului de protecție socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonesti, județul Bacău în urma promovarii în grad profesional

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 27-August-2020
Nr. 61 din 27.08.2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 60 din: 27-August-2020
Nr. 60 din 27.08.2020
privind aprobarea funcțiilor publice, a funcțiilor contractuale, a Statului de funcţii și a Organigramei din cadrul comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 59 din: 27-August-2020
Nr. 59 din 27.08.2020
privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 58 din: 27-August-2020
Nr. 58 din 27.08.2020
privind achiziționarea unei locuințe de tip container destinat protecției copilului
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, familiilor sau a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 27-August-2020
Nr. 57 din 27.08.2020
privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului General al UAT

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 27-August-2020
Nr. 56 din 27.08.2020
privind nominalizarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Colonești, județul Bacău care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 27-August-2020
Nr. 55 din 27.08.2020
privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/ tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/ tonă)

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 54 din: 27-August-2020
Nr. 54 din 27.08.2020
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna iunie 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 53 din: 23-Iulie-2020
Nr. 53 din 23.07.2020
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 4 din 67
Rezultate 664
1 2 3 4 5 6 67
Go to Top