Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 52 din: 23-Iulie-2020
Nr. 52 din 23.07.2020
privind aprobarea accesării și implementării Programului Dezvoltare locală, schema de granturi mici „Acces la finanțare-2020”, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), proiect denumit: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 51 din: 23-Iulie-2020
Nr. 51 din 23.07.2020
privind asigurarea sustenabilității proiectului
,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 50 din: 23-Iulie-2020
pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacau – ADIB

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 49 din: 09-Iulie-2020
HCL Privind aprobarea “ majorarii devizului oferta cu suma de 321.293,28 lei, cheltuiala neeligibila suportata din bugetul local, la care se adauga TVA”, pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE TARG TRADITIONAL ZONAL COLONESTI, COMUNA COLONESTI,JUDETUL BACAU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 48 din: 09-Iulie-2020
HCL privind asigurarea sustenabilității proiectului: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 47 din: 09-Iulie-2020
HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 46 din: 09-Iulie-2020
HCL privind aprobarea accesării și implementării Programului Dezvoltare locală, schema de granturi mici „Acces la finanțare-2020”, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), proiect denumit: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 45 din: 09-Iulie-2020
HCL privind Amenajare pod Școala Primară din sat Satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 44 din: 09-Iulie-2020
HCL privind aprobarea achiziției unui copiator Multifuncțional laser color A3 Xerox Versalink C7020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 43 din: 09-Iulie-2020
HCL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 5 din 67
Rezultate 664
1 3 4 5 6 7 67
Go to Top