Nr. 280 din 09.08.2022 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară