Nr. 289 din 29.08.2022

privind desemnarea d-nei Cercel Elena – Sorina coordonator la CCI din cadrul UAT Colonești, județul Bacău, responsabilă cu modul de participare si organizare a excursiei cu benficiarii Centrului Comunitar pe traseul Colonești – Rezervația de Zimbri, Dragoș Vodă – Mănăstirea Neamțului – Restaurant Casa Arcașului, Tg. Neamț – Cetatea Neamțului – Retur