Nr. 316 din 31.08.2022

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară