Nr. 319 din 08.09.2022

privind delegarea stribuțiilor d-nei Cercel Elena–Sorina avand funcția contractuală de Coordonator Centru Comunitar Integrat Colonești, județul Bacău,  în cadrul proiectului” Asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Program Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor d-lui Ghintuială Vasilică avand înfuncția contractuală de Educator in cadrul aceluiași proiect