Nr. 321 din 19.09.2022

privind aprobarea Regulamentului  de organizare și desfasurare a examenului  de promovare  a personalului contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Colonești, județul Bacau