Nr. 324 din 21.09.2022

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară