Nr. 388 din 07.11.2022

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară