Nr. 389 din 09.11.2022

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul/examenul din 23 – 25.11.2022 în vederea promovării în grad profesional a unor persoane contractuale din cadrul Compartimentului de protecție socială și a Compartimentului cultură din aparatul de specialitate al Primarului comunei Colonești Judetul Bacau