Nr. 436 din 27.12.2022

privind  casarea obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Unitaţii Administrativ- Teritoriale al comunei Coloneşti, judeţul Bacău