Nr. Data Conținut Fișier Anexă
345 09/11/2023 [Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-nei Danu Vasile – Eugen avănd funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

[Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-nei Danu Vasile – Eugen avănd funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

344 09/11/2023 [Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-nei Cofer Mihaela având funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

[Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-nei Cofer Mihaela având funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

343 09/11/2023 [Caracter individual] pentru privind stabilire drepturi salariale d-nei Cornea Viorica avănd funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

[Caracter individual] pentru privind stabilire drepturi salariale d-nei Cornea Viorica avănd funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

342 09/11/2023 [Caracter individual] privind stabilire drepturi slariale d-lui Brebenel Vasile avand funcția de asistent personal, in cadrul UAT al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

[Caracter individual] privind stabilire drepturi slariale d-lui Brebenel Vasile avand funcția de asistent personal, in cadrul UAT al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

341 09/11/2023 [Caracter individual] pentru stabilirea drepturi salariale d-nei Botez Mirela avănd funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

[Caracter individual] pentru stabilirea drepturi salariale d-nei Botez Mirela avănd funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

340 09/11/2023 [Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-lui Botez Costel in funcția de asistent personal, pentru d-l Iosub Neculai – Ciprian – persoană cu handicap grav

[Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-lui Botez Costel in funcția de asistent personal, pentru d-l Iosub Neculai – Ciprian – persoană cu handicap grav

338 09/11/2023 [Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-nei Bica Cerasela având funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

[Caracter individual] privind stabilire drepturi salariale d-nei Bica Cerasela având funcția de asistent personal în cadrul UAT al comunei Colonesti, judeţul Bacău

337 09/11/2023 [Caracter individual] privind modificarea si stabilirea drepturilor salariale d-nei Adragăi Loredana in funcția de asistent personal, in cadrul UAT al comunei Colonesti, județul Bacău

[Caracter individual] privind modificarea si stabilirea drepturilor salariale d-nei Adragăi Loredana in funcția de asistent personal, in cadrul UAT al comunei Colonesti, județul Bacău

336 07/11/2023 [Caracter individual] privind modificarea și stabilirea indemnizației lunare pntru persoanele cu handicap grav din cadrul U.A.T. al comunei Colonesti, judeţul Bacău conform H.G. nr.900/2023 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

[Caracter individual] privind modificarea și stabilirea indemnizației lunare pntru persoanele cu handicap grav din cadrul U.A.T. al comunei Colonesti, judeţul Bacău conform H.G. nr.900/2023 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

335 07/11/2023 [Caracter normativ] privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

Descarcă

379 06/11/2023 [Caracter individual] privind încadrarea d-nei Negruț Carmen în funcția de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Negruț Aurel

[Caracter individual] privind încadrarea d-nei Negruț Carmen în funcția de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Negruț Aurel

378 06/11/2023 [Caracter individual] privind încadrarea d-lui Faleș Vasilică în funcția de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Faleș Maria

[Caracter individual] privind încadrarea d-lui Faleș Vasilică în funcția de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Faleș Maria

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă