Dispoziție

Nr: 52 din: 22 Februarie 2021
privind convocarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Colonesti, judetul Bacău pentru analizarea și evaluarea situaţiei familiale și psiho-economico – sociale
a minorului Draga Vasile - Adrian

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 50 din: 18 Februarie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 47 din: 10 Februarie 2021
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2021 în comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 11 din: 14 Ianuarie 2021
privind desemnarea d-lui Hărăbor Iulian, polițist local in cadrul Compartimentului politie locală din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu, supravegherea și căntărirea gunoiului menajer la colectareea acestuia de către societatea de salubritate care desfășoară activitatea de colectare și transport in comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 10 din: 14 Ianuarie 2021
privind desemnarea d-lui Mocanu Vasile casier in cadrul Compartimentului financiar – contabilitate din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu, colectarea taxelor și impozitelor locale și a taxelor speciale datorate la bugetul local al comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 5 din: 06 Ianuarie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 377 din: 23 Decembrie 2020
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 376 din: 23 Decembrie 2020
privind casarea obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Unitaţii Administrativ- Teritoriale al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 372 din: 09 Decembrie 2020
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 346 din: 27 Noiembrie 2020
privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 14
Rezultate 136
1 2 3 14